Vēloties braukt ar velosipēdu, pretēji nekā ar automobili, vadīšanas tiesības nav nepieciešamas. Taču, lai būtu nodrošināta drošība, ir svarīgi zināt kaut vai galvenos ceļu satiksmes noteikumus. Tur, kur tas ir iespējams, brauciet pa velosipēdu ceļu vai veloceliņiem. Ja tādu nav, tad brauciet pa asfalta vai betona seguma malu (atbilstoši satiksmes virzienam). Ja velosipēdu ceļa vai veloceliņa nav, varat braukt arī pa ietvi. Pa brauktuvi iespējams braukt tikai gadījumā, ja nav velosipēdu ceļa vai veloceliņa, ceļa malas vai ietves. Šādā gadījumā, jābrauc pa labo satiksmes joslu, vienā rindā un pēc iespējas tuvāk labajai malai.


Tikpat svarīgi ir apzināties, ka mazajiem riteņbraucējiem ir jābrauc kopā ar pieaugušajiem pavadoņiem. Vislabāk ir tad, ka braucot pa pilsētu, ar bērniem brauc abu vecāki. Viens brauc pa priekšu, otrais – aizmugurē. Braucot pa priekšu, iespējams labi redzēt, kas notiek, un, ja nepieciešams, var apstāties vai norādīt, lai apstātos bērns. Braucot aizmugurē, iespējams labi redzēt, kas notiek, vai bērns nav kaut kur noklīdis, noguris un tml. Jau pašā sākumā jāsāk bērnus iepazīstināt ar velosipēdu kultūru. Ir svarīgi paskaidrot, ka mašīna var izbraukt no ciema vai gājēji var pēkšņi izdomāt šķērsot ielu, ka ir jāsargās no citiem riteņbraucējiem, kuri bieži brauc ļoti ātri un nepievērš uzmanību tam, ka blakus viņiem brauc bērns.


Minot kopā ar bērnu ir stingri jāievēro ceļu satiksmes noteikumi. Jāatceras, ka bērni ir jāiepazīstina ar ceļu satiksmes noteikumiem nevis pirmā brauciena laikā, taču pirms tam. Princips ir līdzīgs automobiļa vadīšanās mācību principam – vispirms ir jāiemācas teorija un tikai pēc tam jāsāk praktizēties.