Velo pase (arī var tikt nosaukta par servisa apkalpošanas grāmatiņu) – dokuments, kas tiek iegūs velo iegādes brīdī kopā ar kases čeki, faktūrrēķinu vai pirkšanas – pārdošanas līgumu. Velo pase ir viens no īpašuma tiesību uz velosipēdu pierādīšanas līdzekļiem un arī ir nepieciešama, reģistrējot velosipēdu policijā vai velosipēdu reģistrā.