Ir teikts, ka, ja reiz iemācījies braukt ar velosipēdu, tad jau uz visu dzīvi. Taču kas jādara, lai pirmā reize būtu ne tikai veiksmīga, bet arī droša? Kā sākt mācīt bērnus braukt ar velosipēdu?


Kad var sākt mācīt bērnu braukt ar velosipēdu?
Mācīt braukt ar velosipēdu var sākt tad, kad bērns atsēžas uz velosipēda sēdekļa un var sasniegt zemi ar kājām (proti, jābūt attiecīga izmēra velosipēds). Vispirms, kas cilvēkam jāspēj, sēžot uz velosipēda – saglabāt līdzsvaru. Tikai tad var sākt mācīties braukt taisni, izdarīt pagriezienus, bremzēt, pārvarēt ceļa nelīdzenumus, apbraukt šķēršļus un t. t. Šim uzdevumam ir piemērots balansa velosipēds, jo tas nodrošina labāko stabilitātes sajūtu.


Cits parasts iesācēja uzdevums, braucot ar velosipēdu ar pedāļiem – turot velosipēdu aiz sēdekļa, stumt no aizmugures, taču jālaiž pašam bērnam vadīt. Vecāki bieži vecāki pārāk stipri ieķeras velosipēdā. Ieteicams vairāk uzticēties par bērniem, viņi tiešām ātri mācās, kaut vai viņi ir tiek spiesti to darīt. Tad process ir ilgstošs  vai vispār nav iespējams. Lai bērns baudītu braukšanu ar velosipēdu, pieaugušajiem ir jāpaved ar velosipēdu, jāļauj vadīt.


Kur ir vislabāk sākt bērnu mācīt braukt ar velosipēdu?
Vislabākā vieta bērna sākšanai mācīties braukt ar velosipēdu ir līdzena taka, parks, kur ir pietiekami daudz vietas un droši, tālāk no citiem transportlīdzekļiem. Iespējams izvēlēties mazu nogāzi, lai bērns ātrāk sajustu manevrēšanas prieku, taču nogāzei nav jābūt ļoti stāvai, lai bērns neizbītos. Svarīgi mācīt apbraukt šķērslus, braukt kā ,,čūska“, lai neizbītos mīt pedāļus, ne tikai manevrētu. Velosipēdam jābūt attiecīgi pārnesumi, lai bērns varētu mīt bez pūlēm.


Kas vecākiem ir jāzina, mācot bērnu braukt ar velosipēdu?
Vispirms, nav jābūt pašiem ļoti sabaidījušies un pārāk piesardzīgiem attiecībā uz bērna neveiksmi. Bērns ir jāsekmē, jāmudina un jāmotivē, lai šī nodarbošanās viņam būtu patīkama izklaide, nevis grūts darbs. Drošība ir pašsaprotama: ķivere, ceļu aizsargi, elkoņu aizsargi.


Kā mācīt bērnu braukt ar velosipēdu, lai viņš to darītu pareizi?
Lai bērns uzreiz mācītos pareizi braukt, jāzina daži tehnikas elementi, kuru sliktas apgūšanas dēļ kļūdas ir grūti labojamas.
1. Pirmkārt, velosipēdam ir jāatbilst bērna augumam.
2. Otrkārt, pēdu uz pedāļa jānovieto tā, lai īkšķa pamats atrastos virs pedāļa ass, nemīt pedāli ar pēdas apakšu vai papēdi.
3. Treškārt, noregulēt sēdekli tādā augstumā, lai, nesaglabājot līdzsvaru vai vēloties apstāties, bērns brīvi sasniegtu zemi ar pēdām. Ja tiek braukts nevis ar balansa velosipēdu, bet ar pedāļiem, veicot pēkšņu pagriezienu pa kreisi, kreisajam pedālim jābūt paceltam; veicot pagriezienu pa labi, labajam pedālim jābūt paceltam. Tā vieglāk sadalās smaguma centrs un tiek saglabāts līdzsvars. Ja tās pašas puses, pa kuru tiek veikts pagrieziens, pedālis nav pacelts, tas var aizķert zemi, asfalta segumu un bērns var nokrist.
4. Četrkārt, ja ir rokas bremzes, jāapstājas ar abu bremžu palīdzību, nevis tikai ar vienas. Stūres augstumam un attālumam jābūt noteiktam, ņemot vēra bērna jostas un roku garuma, lai nebūtu grūti sasniedzams vai nebalstītos uz kāju. Stūres augstumam jānodrošina komfortabls muguras stāvoklis.